Η νέα ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρνσης βρίσκεται στο www.mscyprus.org.cy